La via Ferrada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Deveses, Figuerola del Camp

45 minuts aproximadament

120 metres

35 metres

Fàcil

Tot l’any

Casc, arnés, baga d’ancoratge amb dissipador d’energia

IMPORTANT

L’ajuntament de Figuerola del Camp vetllarà pel bon estat de la instal·lació, però no es fa responsable de possibles danys que puguin patir els usuaris.

És responsabilitat dels usuaris l’us del material adequat i la valoració de les seves possibilitats a l’hora d’afrontar aquesta via. L’ajuntament de Figuerola del Camp declina qualsevol responsabilitat sobre la utilització d’aquest equipament.

Si observeu algun desperfecte, comuniqueu-ho a l’ajuntament de Figuerola del Camp.  Telf: 977630175