CARRER MAJOR

És el carrer més estret de Figuerola i l’artèria principal del nucli històric fins a finals del segle XVIII. Hi residien els màxims contribuents i el Monestir de Poblet, senyor feudal del lloc, hi tenia casa. Hi destaquen les portalades de mig punt adovellades, amb una amplada d’1,35 -1,50 metres, que són de les més antigues de la vila.

CALLE MAYOR

Es la calle más estrechada de Figuerola y la arteria principal del núcleo histórico hasta finales del siglo XVIII. Residían los máximos contribuyentes y el Monasterio de Poblet, señor feudal del lugar, tenía casa. Destacan los portales de medio punto, con una anchura de 1,35 a 1,50 metros, que son de las más antiguas de la villa.

MAIN STREET

It is the narrowest street of Figuerola and the main artery of the historical nucleus until the end of the 18th century. The maximum taxpayers resided and the Monastery of Poblet, feudal lord of the place, had a house. Highlights the half-point portals, with a width of 1.35 to 1.50 meters, which are the oldest in the village.

El poema

GRAN I PETIT
Carrer Major

Carrer Major, més buit que d’altres llocs,
els temps t’han fet petit i solitari;
llevat dels estadants, que són ben pocs,
no gaires acostumen a passar-hi.

Abans eres el cor de tot el poble
i l’ànima de cada processó;
segurament eres l’indret més noble
i per això et van dir Carrer Major.

Avui, entre parets silencioses
i entre la viva plaça i el Solar,
calles el teu passat de clarors foses,
però ens dóna la pau, la teva mà.

Em plau mirar-te des del meu balcó,
florit d ‘ombres i sol, Carrer Major!