CASA DE POBLET

Construcció entre mitgeres del segle XV que va pertànyer al Monestir de Poblet fins al 1835. A la façana principal destaca, a la planta baixa, el portal d’arc de mig punt adovellat de pedra i les inicials “PO” gravades a la clau, i una finestra a l’esquerra emmarcada amb pedra. El portal va ser declarat Bé Cultural d’Interès Local.

CASA DE POBLET

Construcción entre mediandos del siglo XV que perteneció al Monasterio de Poblet hasta el 1835. A la fachada principal destaca, a la planta baja, el portal de arco de medio punto de piedra y las iniciales “PO” grabadas a la clave, y una ventana a la izquierda enmarcada con piedra. El portal fue declarado Bien Cultural de Interés Local.

POBLET HOUSE

Construction between mediandos of century XV that belonged to the Monastery of Poblet until 1835. To the main facade it emphasizes, to the ground floor, the portal of means arc point of stone and the initials “PO” recorded to the key, and a window to the left framed with stone. The portal was declared a Cultural Asset of Local Interest.

El poema

SET DOVELLES
La Casa de Poblet

Sota cal pastisser, que no pastissa,
si més no, no pastissa com abans,
hi ha un soterrani fosc, on no es diu missa,
malgrat que era d’uns monjos-capellans.

Uns arcs, que serven l’ombra de la història,
aguanten, ben forçuts, cada paret;
ignoren, però, l’ànima i la glòria
del monestir que foren, de Poblet.

Avui, clos al petit carrer Major,
tens un portal rodó de set dovelles;
veus poc de cel, callat al teu racó,
i ben segur que enyores les estrelles.

Només, si un jorn et cerca el monestir,
podràs tornar a reviure el teu ahir.