MUSEU ETNOGRÀFIC I HISTÒRIC MUNICIPAL

Exposició permanent d’objectes i mobiliari combinada amb recursos audiovisuals que permeten testimoniar les formes de vida, els costums i les tradicions d’un poble agrícola d’interior. Cal destacar l’exposició d’una part representativa de la col·lecció arqueològica del jaciment neolític de la cova del Gat.

MUSEO ETNOGRÁFICO E HISTÓRICO MUNICIPAL

Exposición permanente de objetos y mobiliario combinada con recursos audiovisuales que permiten testimoniar las formas de vida, las costumbres y las tradiciones de un pueblo agrícola de interior. Hay que destacar la exposición de una parte representativa de la colección arqueológica del yacimiento neolítico de la Cueva del Gato.

ETHNOGRAPHIC AND HISTORICAL MUNICIPAL MUSEUM

Permanent exhibition of objects and furniture combined with audiovisual resources that allow to witness the ways of life, customs and traditions of an agricultural town of interior. It is necessary to emphasize the exhibition of a representative part of the archaeological collection of the Neolithic site of Cueva del Gato.

El poema

FIGUEROLA DEL CAMP
Història i present

Fa més d’un miler d’anys, sota el morrot,
naixia Figuerola a mitja costa,
i un bon castell bastia, en temps remot,
per vèncer, dels alarbs, la dura crosta.

Després vingué la terra també dura,
i convertit en mil feixes els costers
amb l’art intens de l’aspra agricultura,
i també, sota terra, amb els miners.

Els segles han passat, però la vila
perdura amb el conreu dels habitants.
Ara el castell del cim ja no vigila,
però el seu nom ressona com abans.

Avui, museus, jardins, piscina: vida.
Figuerola del Camp a tots convida!