FONT DEL PORTAL

Ubicada en un dels portals d’accés a la vila closa, a la cruïlla del carrer de la Verge de l’Esperança i la costa del Forn, es va construir l’any 1882 per proveir d’aigua la població. L’aigua que vessa s’utilitza per regar els horts que hi ha a l’entrada del poble.

FUENTE DEL PORTAL

Ubicada en uno de los portales de acceso a la villa cerrada, al cruce de la calle de la Virgen de la Esperanza y la cuesta del Horno, se construyó en 1882 para proveer de agua la población. El agua que fluye se utiliza para regar los huertos que hay en la entrada del pueblo.

FOUNTAIN OF THE PORTAL

Located in one of the portals of access to the closed village, at the junction of the street of the Virgen de la Esperanza and the slope of the furnace, it was built in 1882 to provide water for the population. The flowing water is used to irrigate the gardens at the entrance to the village.

El poema

L’ULL DE FIGUEROLA
La Font del Portal

Ets l’ull de Figuerola, ets el portal
que, enmig d’una cruïlla a tots saludes,
i a aquell  que ve li ofrenes, cordial,
un càntic cristal·lí de gotes mudes.

Un jorn algú et va dir “aigua impotable”
perquè fessis dejuna tota set,
però el teu poble, amb seny inviolable,
va omplir-te de garrafes a pleret.

Avui encara rages dia a dia.
fins que s’ estronqui l’ ànima del cel;
dels teus quatre camins ens fas de guia
i ets freda imatge, càlida i fidel.

Ets l’ull de Figuerola al seu frontal
i rius amb el teu plor, Font del Portal!.