COSTA DEL FORN

És el carrer d’entrada al poble si venim des de la carretera del Pla i enllaça amb la plaça de Sant Jaume. Antigament aquest espai era conegut amb el nom de Costeta. En aquest carrer s’ubicava el forn de llenya on es coïa el pa. Al número 1 hi vivia durant diversos períodes de l’any el poeta Josep M. Colet i Giralt.

CUESTA DEL HORNO

Es la calle de entrada al pueblo si venimos desde la carretera del Pla y enlaza con la plaza de Santo Jaume. Antiguamente este espacio era conocido con el nombre de Costeta. En esta calle se ubicaba el horno de leña donde se cocía el pan. En el número 1 vivía durante varios periodos del año el poeta Josep M. Colet y Giralt.

INCLINE FROM THE FURNACE

It is the street of entrance to the town if we come from the highway of Pla and it connects with the place of Sant Jaume. Formerly this space was known by the name of Costeta. On this street was the wood oven where the bread was baked. In number 1 lived during several periods of the year the poet Josep M. Colet and Giralt.

El poema

DRECERA AMUNT
Costa del Forn

Costa del Forn, des de la carretera
penetres poble endins amb gran braó,
i, amunt, fins el seu cor vas fent drecera,
amb cos de pedra i pit d’escalador.

Rere un tombant et topes amb un forn
que, de cap pa, la massa ja no amassa,
i encara, obrint-te pas pel brau entorn,
arribes, costa amunt, fins a la plaça.

Recordo quan pujava jo, rabent,
esbufegant, però d’una pitrada…
Ara, però, sols miro el teu pendent
i tombo pel Solar tot fent marrada.

Molts et direm adéu, sense ni un so,
i tu riuràs enllà de cada plor.