CAL VICARI

És un edifici del segle XVI, del qual destaca l’arcada gòtica dovellada. Actualment és la seu d’un dels museus de la Fundació Privada Catalana per l’Arqueologia Ibèrica.

CAL VICARI

Es un edificio del siglo XVI, del cual destaca la arcada gótica. Actualmente es la sede de uno de los museos de la Fundación Privada Catalana por la Arqueología Ibérica.

CAL VICARI

It is a building of the XVI century, of which the Gothic arcade stands out. It is currently the headquarters of one of the museums of the Catalan Private Foundation for Iberian Archeology.

El poema

LA VEU DELS SEGLES
Els Museus de Figuerola

Museus  de Figuerola, sou la llar
d’una feliç i màgica sorpresa;
us vam conèixer un jorn, al cap al tard,
i ens vau parlar amb la sàvia mudesa.

Un serva les arrels del vell Alt Camp
i el poble de conreus, que ara es renova.
L’altre museu és l’ànima i el clam
de segles muts i temps d’antiga troba.

Milers i milers d’anys hi són, quiets
en lleixes de valor i en grans armaris,
des de la prehistòria dels fets
als pergamins de rars vocabularis.

Museus de Figuerola, heu assolit
de fer parlar aquell món que no és escrit!