ROSETÓ ROMÀNIC

Rosetó romànic  de decoració senzilla, format a partir de quatre lòbuls i encerclat per dues sèries de dovelles disposades a la manera d’arquivoltes contínues. És testimoni de la primitiva església  construïda a la segona meitat del segle XII, la qual fou modificada  l’any 1488 i enderrocada parcialment al segle XVIII per construir-hi a sobre l’actual temple parroquial. Declarat Bé Cultural d’Interès Local.

ROSETÓN ROMANICO

Rosetón románico  de decoración sencilla, formado a partir de cuatro lóbulos y rodeado por dos series de dovelas dispuestas a la manera de arcadas continuas. Es testigo de la primitiva iglesia  construida a la segunda mitad del siglo XII, la cual fue modificada  en 1488 y derrocada parcialmente al siglo XVIII para construir encima el actual templo parroquial. Declarado Bien Cultural de Interés Local.

ROMANTIC ROSETTE

Rosette Romanesque simple decoration, formed from four lobes and surrounded by two series of voussoirs arranged in the manner of continuous arches. It is a witness to the primitive church built in the second half of the 12th century, which was modified in 1488 and partially overthrown in the 18th century to build the current parochial church on top. Declared Cultural Asset of Local Interest.

El poema

L’ULL PETIT
El petit rosetó romànic

Hi ha un ull petit, petit, mes, ple d’història,
darrere de l’església, amagat;
d’antiga Figuerola, n’és memòria
el seu bressol romànic i sagrat.

Ara s’escau de dir-ne rosetó,
amb els seus quatre pètals d’encreuada;
petit com és, mesura l’horitzó
i el Sol, quan  va colgant-se en la vesprada.

Abans, el feia cec una paret,
que el poble, penedit, va fer-la fora,
i amb la germana, al nord, crea un indret
on riu tot el passat, o potser plora…

Rosetó, sols reps vent de sol ponent,
però ignores, de l’alba, l’altre vent!