PONT DEL DIABLE

Aqüeducte medieval del segle XIII construït amb pedra sobre el torrent dels Masos. Consta d’un arc de punt rodó de 7 m d’alçària, una llargada de 18 m i una amplada de 0,80 m. Descansa a banda i banda sobre la roca dels marges del torrent. Declarat Bé Cultural d’Interès Local l’any 2012.

PUENTE DEL DIABLO

Acueducto medieval del siglo XIII construido de piedra sobre el torrente dels Masos. Se compone de un arco de medio punto de 7 m de altura, 18 m de largo y una anchura de 0,80 m. Descansa a ambos lados sobre la roca de los márgenes del torrente. Declarado Bien Cultural de Interés Loca en el año 2012.

THE DEVIL’S BRIDGE

Medieval aqueduct of the XIII century built of stone over the torrent dels Masos. It consists of a semicircular arch, 7 m high, 18 m long and 0.80 m wide. Rest on both sides on the rock on the banks of the torrent. Declared Cultural Asset of Mad Interest in the year 2012.

El poema

PONT DIABÒLIC
El Pont del Diable

Estret, estret, com una mala cosa,
s’alça el pont sobre un rec gairebé sec;
aquell que travessar-lo encara gosa
li agafa un poc d’angoixes i d’ofec.

Però, d’això sabeu qui és el culpable?,
aquell que el féu en una sola nit;
només podia ésser un gran diable,
o un diabló alat, petit, petit…

Aquest Pont del Diable deu tenir
nou-cents o bé mil anys, qui en sap la data…
Els que hi passen escursen el camí,
Si no els traeix el peu i algú s’hi mata.

Sota el pont, si lliscava un riu potent,
n’ha restat, amb els segles, un torrent.