COVA DEL GAT

Cova sepulcral del període anomenat calcolític o bronze inicial. Fou excavada per primer cop per Salvador Vilaseca l’any 1934. La cova té diverses sales, de les quals s’ha excavat la primera. Aquesta sala fa 12 m de longitud, 7m d’amplada i té una alçària mitjana de 2 m. Compta amb petites galeries, una de les quals s’utilitzà com a cambra sepulcral. En les excavacions s’hi han trobat restes humanes, fragments ceràmics, denes de collars i peces de sílex.

CUEVA DEL GATO

Cueva sepulcral del periodo llamado calcolítico o bronce inicial. Fue excavada por primera vez por Salvador Vilaseca en 1934. La cueva tiene varias salas, de las cuales se ha excavado la primera. Esta sala hace 12 m de longitud, 7m de anchura y tiene una estatura mediana de 2 m. Cuenta con pequeñas galerías, una de las cuales se utilizó como cámara sepulcral. En las excavaciones se han encontrado restos humanos, fragmentos cerámicos, denes de collares y piezas de sílex.

CAVE OF CAT

Sepulchral cave of the period called calcolitic or initial bronze. It was excavated for the first time by Salvador Vilaseca in 1934. The cave has several rooms, of which the first has been excavated. This room is 12 m long, 7m wide and has a median height of 2 m. It has small galleries, one of which was used as a sepulchral camera. In the excavations have been human remains, ceramic fragments, denes of collars and pieces of flint.

El poema

HISTÒRIA OCULTA
La Cova del Gat

A dins de la partida Mas d’en Llop
hi ha tot un món secret dins d’una cova;
mils d’anys hi han begut vida glop a glop,
i els ossos enterrats en són la prova.

Els segles hi han guardat estris de l’ús
d’humans, que en temps divers i altres cultures,
n’han fet la seva llar, vestits o nus,
il·luminant amb foc les naus obscures.

La cova gran, d’entrada molt petita,
a poc a poc ens dóna el seu tresor,
car sota cada fosca estalactita
ens lliura el seu regal, millor que l’or:

la història, la vida del passat
que serva a dins la gran Cova del Gat.